Ordblindhed

Ordblindheds definition

Den klassiske definition på ordblindhed er manglende læse- og stavefærdigheder efter eleven har fået god undervisning. Som læsepædagog og uddannet FEGU Hellerup-lærer må jeg begræde, hvor mange såkaldte ordblinde børn jeg møder, der ikke er blevet klædt ordentligt på til opgaven med at tyde bogstaverne, endsige blevet opdaget, altså at nogen har råbt vagt i gevær over, at de ikke læste alderssvarende. Dette er en stor opgave.

Bogstavet E siger som bekendt 6 helt forskellige lyde, og halvdelen af dem kan udtales på 3 forskellige måder, nemlig som korte (fx det), lange (fx Lena) og E med stød (fx ben), det vil sige, at E kan optræde i 12 varianter, der skal kendes for at vriste betydningerne ud af ord. Dette eksempel er her givet for at vise, at det at kunne læse ikke er noget, man kommer sovende til.

ordblindhed

Tilgange som kan hjælpe

Ordafklaring og semantiske betydninger

Ud over ovenstående med at klæde eleverne fagligt rigtigt på, er mit bedste bud på dette ’ordforklaring’ af de semantiske betydninger, dvs. få opklaret de misforståelses ord, de måtte have. Dette er jo generelt en fortræffelig ting, der virker på alle ved at skabe klarhed i de indre universer.

Træning af sproglydssensitivitet

En tredje ting at gøre kunne være at træne evnen til at høre lyde, og hvis man kombinerer den med viden om munden som et musikinstrument, det vil sige viden om mundhule, læberne og tunges placering for de forskellige lyde, så kan man også nå langt den vej.

Konkret undervisning med hjælpemidler

En fjerde, men ikke uvæsentlig ting, er at gøre undervisningen så konkret som muligt og hjælpemidlerne her er modellervoks, tegninger og billeder, eventuelt med besøg ud af huset. På et simpelt plan er et ord jo ’linket’ med en genstand og derfor kan ord vises i modellervoks, hvis ikke man ligefrem kan pege på ordets genstand i den ’virkelige’ verden. På disse måder har vi fået ’ordblinde’ ud af deres ’etikette’.

Støtte fra dygtige lærere

Da næsten alle lærerne på FEGU Hellerup er top-uddannede i kommunikation, har de alle de nødvendige evner til at fastholde elevens opmærksomhed i ovenstående krævende opgave.